Tento web používa cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.Jaskyňa mŕtvych netopierov

Jaskyňa | Trangoška | 13.00 km

K zaujímavostiam patria vulkanické horniny kriedového veku s obsahom achátov s bieloružovým odtieňom a početné kostry netopierov, ktoré sa nachádzajú skoro v celej jaskyni. Podľa nich jaskyňa dostala svoje pomenovanie. Vek niektorých kostier sa odhaduje na 6000 rokov. V jaskyni sa našli aj kostry iných zvierat. Jaskyňa patrí od roku 2001 medzi národné prírodné pamiatky, predmetom ochrany sú mohutné podzemné krasové priestory a početné jaskynné úrovne. 

Viac informácií

Bystrianska jaskyňa

Jaskyňa | Bystrá, Valaská | 6.60 km

Bystrianska jaskyňa je najvýznamnejšou jaskyňou Horehronského podolia. Známa je pozoruhodnými skalnými tvarmi a vývojom podzemných priestorov, výskytom sintrovej výplne, ako aj priaznivými klimatickými podmienkami na speleoterapeutickú liečbu.

Viac informácií